skip to Main Content
IP-Paralegal @MAQS Advokatbyrå

IP-Paralegal @MAQS Advokatbyrå

  • Jobs

Att vara Paralegal i MAQS IP-grupp är spännande och utvecklande samtidigt som du kommer att vara en viktig del av varumärkesteamet. Du arbetar i nära samarbete med såväl våra jurister som våra kunder och är en del av arbetet och administrationen kring varumärken och immaterialrättsliga ärenden. Som IP-Paralegal ansvarar du för att hantera och bevaka frister, upprätta och ge in varumärkesansökningar, besvara enklare förelägganden, administrera tullärenden, upprätta och justera handlingar, göra informationssökningar i databaser både inom Sverige och internationellt.

Länk till ansökan här.